içinde ,

Medeni Kanunun Hayatımızdaki Yeri

Medeni Kanunun hayatımızdaki yeri önemli ölçüde büyüktür. Çünkü günümüzde Medeni Kanunun düzenlediği ilişkilerden herhangi birisiyle bile ilgisi olmayan bir birey bulunması mümkün değildir. Bu durumu en net şekilde açıklayacak örnek, hak ehliyetidir. Medeni Kanuna göre bir kimse, sağ ve tam doğmak şartıyla anne rahmine düştüğü anda hak ehliyeti kazanmakta ve bununla birlikte Medeni Hukuk ve aynı zamanda Kanunla ilişkisi başlamaktadır. Gördüğümüz üzere Medeni Kanunumuz gerçek kişileri henüz anne karnına düştükleri anda karşılamaktadır.

Medeni Kanunun benimsediği temel ilkeler vardır ve bu ilkeler toplum hayatımızın şekillenmesinde oldukça etkilidir. Medeni Kanun devrimci, laik, çağdaş, demokratik, eşitlikçi, birey çıkarı ile toplum çıkarını dengelemiş niteliklere sahiptir. Anne rahmine düştüğümüz anda bizi karşılayan Kanun, ölümümüze kadar hatta ölümümüzden sonrasında bile bizimle birliktedir. Medeni Kanun birçok alt dala ayrılmıştır ve insan hayatı boyunca neredeyse bütün ilişkilere uygulanacak hükümleri içermektedir.

Nitekim bir gerçek kişinin hak ve fiil ehliyeti, bunların şartları ve içeriği; kişilik kavramına giren unsurlar, bir kimsenin evlenmesi, evlilik dolayısıyla ortaya çıkacak ilişkiler; bir kimsenin bir eşyaya egemen olması dolayısıyla o kimse ile diğer kimseler arasında ortaya çıkabilecek ilişkiler medeni hukukun konusuna girmektedir. Öncelikle doğumdan sonra ehliyetimiz sınırlandırılarak ailemizin ve/veya çeşitli kurumların himayesi altında oluruz. Kanuna göre tam ehliyet kazandıktan sonra neredeyse bütün hukuki ilişkileri kendi irademiz doğrultusunda gerçekleştirebiliriz.

Kanunun aile hukuku kısmına geldiğimizde ise nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimi, nafaka, tazminat konularıyla karşılaşırız. Özellikle yeni Medeni Kanunda bu konularda kadın-erkek açısından tam bir eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun dışında günlük hayatta birçok ilişkimizi de Medeni Kanun şekillendirmektedir. Günlük hayatımızda sıklıkla yaptığımız işlemler de medeni hukukun bir kolu olan borçlar hukukunun konusuna girerler.

Bu gibi işlemleri bütün hayatı boyunca hiç yapmamış olan bir insan bir insan düşünebilir miyiz? Bunun imkânsız olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz; çünkü insan olarak hayatımızı devam ettirmek üzere bir takım işlemler yapmak zorundayız. Kanunun ilk yedi maddesi, özel hukuk alanındaki bütün ilişkilere uygulanma niteliğine sahiptir. Basit bir örnek verecek olursak yaptığımız küçük alışverişlerde bile hukuki ilişki içine girmiş, ilk yedi maddenin belirlediği kurallara uymuş oluruz. Medeni Kanunda miras hukukuna ilişkin konular da düzenlenmiştir. Buradan hareketle Medeni Kanun ölümümüzden sonra dahi bizimle birlikte olduğunu söyleyebiliriz.

Çoğumuz giriştiğimiz veya içerisinde bulunduğumuz ilişkilerin, sosyal hayattaki eylem ve davranışlarımızın büyük bir kısmının medeni hukuk tarafından düzenlenmekte olduğunu bilmeyiz veya farkında olmayız, ama yine de Medeni Kanunla/Hukukla temasa geçeriz. Nitekim Medeni Kanunlar, kişilerin doğumundan ölümüne kadar tüm yaşam faaliyetlerini düzenleyen kanunlardır. Bu kanunlar toplumun kişiye, çocuklara, kadınlara, aileye, yaşlılara, bedensel veya zihinsel özrü bulunanlara, bunların birbiriyle ve eşya ile ilişkilerine bakış açılarını ortaya koyarlar. Bir toplumun kişilere verdiği değere bakmak için Medeni Kanuna bakmak yeterlidir.

 

En yeni içerikler hakkında bilgi sahibi olmak İçerik Sitesi Instagram hesabımızı takibe alabilirsiniz.

Diğer içerikler için ana sayfamıza göz atabilirsiniz.

Sosyal İçerik Platformu

Ne düşünüyorsunuz?

15 Puanlar
Oy Ver

Written by İçerik Sitesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GİPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar değerini kontrol edin

dövize inat 7 yurt dışı tatili

Dövize İnat 7 Yurt Dışı Tatili

twitter ücretli abonelik sistemine geçiyor

Twitter ücretli abonelik sistemine geçiyor